آهنگ دلتو زدم دل بریدی از من

۲۱ بازديد
متن آهنگ مرتضی پاشایی دلتو زدم

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻣﻴﺪم از ﻣﻦ دﻟﺨﻮری ♩♪

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻣﻴﺪم اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺮی ♩♪

اﻣﺸﺒﻮ ﭘﻴﺸﻢ ﺑﻤﻮن ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎر ♩♪

زﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﺎرون ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎ ☆​ ﻣﻴﺨﻮری ♩♪

از ﺗﻤﺎم آدﻣﺎی روزﮔﺎر ♩♪

ﻣﻦ ﭘﻨﺎه آورده ﺑﻮدم ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ♩♪

ﻣﻦ ﺗﻮ رو از دﺳﺖ دادم ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ♩♪

ﺟﺎ ☆​ ﻧﺪاره واﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ♩♪Musicdel | موزیکدل

دﻟﺘﻮ زدﻣﻮ دل ﺑﺮﻳﺪی از ﻣﻦ ♩♪

اﺷﻜﺎﻣﻮ دﻳﺪی دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪی از ﻣﻦ ♩♪

اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﻮ ﻗﺎﻧع ﻛﻦ ♩♪

ﻏﻴﺮ از ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺗﻮ ﭼﻰ دﻳﺪی از ﻣﻦ ♩♪

ﻧﻤﻰ ﺷﻪ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺣﺮف دارم اروم ﺑﺎش ♩♪

ﻣﺴﻮﻟﻰ ﭘﻴﺶ اوﻧﻜﻪ ﺑﻮدی دﻧﻴﺎش ♩♪

اوﻧﻜﻪ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاد زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺎﺷﻰ ♩♪

آروم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﻫﻮای ﭼﺸﻤﺎش ♩♪
https://musicdel.ir/single-tracks/9042/
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.